Tìm hiểu về câu đối

Tìm hiểu về câu đối

Câu đối thuộc thể loại văn biền ngẫu, gồm hau vế đối nhau nhằm biểu thị một ý chí, quan điểm, tình cảm của tác giả trước một hiện tượng một sự việc nào đó trong đời sống xã hội. Nên lưu ý là từ " đối " ở đây có nghĩa là ngang nhau, hợp nhau thành một đôi. Câu đối là một trong những thể loại của văn học Trung Quốc và Việt Nam.

Những điều cần biết về câu đối

Câu đối có nguồn gốc từ người Trung Quốc. Người Trung Quốc gọi câu đối là đối liễn.
Khi viết câu đối, nếu chọn được câu chữ tuân theo nguyên tắc sau thì câu đối được gọi là chỉnh đối hay đối cân.

Đối ý: Hai ý đối phải cân nhau mà đặt thành hai câu song nhau.

Đối chữ: Phải xét hai phương diện thanh và loại.

- Về thanh: Thanh bằng đối với thanh trắc và ngược lại

- Về loại: Thực tự ( hay chữ nặng như: trời, đất, cây.. ) phải đối với tự thực tự; hư tự ( chữ nhẹ như: thì, mà, vậy, ru.. ) phải đối với hư tự; danh từ phải đối với danh từ, động từ phải đối với động từ, nếu vế đối này có đặt chữ Nho thì vế kia phải đặt chữ Nho...

 Một đôi câu đối gồm hai câu đi song nhau, mỗi câu là một vế. Nếu câu ấy từ một người sáng tác gọi là vế trên và vế dưới. Nếu một người nghĩ ra một vế để người khác làm vế kia thì gọi là vế ra và vế đối.
 Khi một câu đối do người làm ra cả hai vế, thì chữ cuối, vế trên, câu bên phải ( khi treo ) là thanh trắc; còn chữ cuối, vế dưới, câu bên trái là thanh bằng.
Số chữ trong câu đối không nhất định, theo chữ số và cách đặt. Câu có thể chia câu đối ra làm các thể sau:
- Câu tiểu đối: là những câu có 4 chữ trở xuống.
- Câu đối thơ: là những câu làm theo lối đặt câu của thể phú gồm có;
   + Lối câu song quan: là những câu 6 đến 9 chữ, đặt thành một đoạn liền
   + Lối câu cách cú: là những câu mà mỗi vế chia làm 2 đoạn, một đoạn ngắn, một đoạn dài.
   + Lối câu gối hạc hay hạc tất: là những câu vế đối có 3 đoạn trở lên.

 

Viết bình luận