21/09/2017 - Đăng bởi: NGUYỄN CHÍ HƯNG - 2 bình luận

Câu đối

Khái niệm câu đối Câu đối thuộc thể loại văn biền ngẫu, gồm hai vế đối nhau nhằm biểu thị một ý chí, quan điểm, tình cảm của tác giả trước một hiện...

Xem thêm

14/09/2017 - Đăng bởi: NGUYỄN CHÍ HƯNG - 2 bình luận

Câu đối hay

Câu đối hay thờ gia tiền hoặc dùng cho phòng khách Câu đối hay thuộc thể loại văn biền ngẫu, gồm hai vế đối nhau nhằm biểu thị một ý chí, quan...

Xem thêm